logo


Home

Presentació

Conèixer unes quantes llengües és actualment una necessitat no només per a molts professionals (comerç, indústria, turisme…) sinó també per a qualsevol persona interessada en el món i la gent que ens envolta.

A partir del coneixement aprofundit de diverses llengües (anglès, francès, alemany, italià, rus), he posat a punt un mètode que combina activitats de comunicació, d’intuïció i d’anàlisi, que permet parlar, entendre o millorar considerablement la competència en una, o en dues llengües alhora.

MRK Languages s’aplica d’una manera molt personalitzada, en grups petits de màxim 6 persones i en un ambient lúdic i relaxat, però estimulant, en el que cada alumne pot desenvolupar plenament tot el seu potencial multilingüe.

Des del Consell d’Europa es diu que l’aprenentatge de llengües ha de ser funcional i no pas teòric: no cal formar lingüistes, sinó preparar la gent per parlar, entendre i fer-se entendre, amb la precisió i correcció a què cadascú vulgui arribar.

Mercè Pañella, directora de MRK Languages

“Una llengua és moltes llengües, totes les llengües són una”

Mercè Pañella, Directora.

Què oferim?

Què oferim?

• Grups reduïts (màxim 6 alumnes)
• Una sessió setmanal (possibilitat de fer-ne dues o més)
• Cursos d’un idioma
• Cursos bilingües: aprèn dos idiomes simultàniament
• Cursos de conversa
• Cursos intensius i semi-intensius
• Classes particulars
• Tots els nivells (nens a partir de 4 anys)
• Preparació per a exàmens oficials
• Preparació d’entrevistes i C.V.
• Traduccions
• Reforç escolar d’anglès
• Arts plàstiques en anglès
• Anglès per a seniors –a partir de 55 anys- pel matí (20% de dcte)